Tôi thấy khách hàng luôn đơn giản hóa việc xây dựng liên kết về mặt kết quả. Họ có cái nhìn hoang đường về việc xây dựng liên kết và cảm thấy đó là một phương trình toán học đơn giản trong đó đầu vào...