chỉ dẫn cách hiện giây đồng hồ trên Taskbar Windows 10
Mặc toan với xâu hiển ả trên que taskbar mực tàu Windows 10 chỉ hiển ả hiện và phút. phải bạn muốn hiển ả giây (s) thời đánh theo hướng dẫn nào.
nếu như bạn quan tâm đến sự chính xác thứ thời kì đến cỡ phút tầng giây thời cái với phục dịch trên Windows thực thụ sẽ công bạn khó chịu vì hắn chỉ hiển ả bây giờ và phút. phanh hiển thị thêm giây thì bạn cần đánh một số thủ trần thuật như chỉ dẫn bên dưới.
Cách hiện thời giây với xâu trên Taskbar Windows 10
Lưu ý: Chỉnh sửa Regedit Editor giò đúng theo chỉ dẫn nhiều dạng hoi tội lỗi hệ thống, thành ra nếu như đừng vững chắc đã sử dụng xếp tin tức REG tự đụng chỉnh sửa thắng Thuthuattienich cấu ảnh sẵn ở chót bài viết
Bước 1: bật Regedit Editor. giàu 2 cách Mở:
Cách 1: thừa nhận Windows + S nhằm bật khuông khoảng trên Windows 10 sau đấy gia nhập tự khóa regedit ra sườn tầng và nhận lựa regedit trên kết quả kiếm.
Cách 2: dìm Windows + R xuể Mở hộp thoại Run sau đó gia nhập lệnh regedit vào nhấn OK hay là phím Enter.
Mở Regedit Editor
Bước 2: bật khóa Advanced theo đàng dẫn sau:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Advanced
bật khóa Advanced
Bước 3: thừa nhận chuột nếu lên khóa Advanced nà lựa New -> DWORD (32-bit) Value .
nhận chuột phải lên khóa Advanced nà lựa New -> DWORD (32-bit) Value
Bước 4: gia nhập gã cho giá như trị này là ShowSecondsInSystemClock .
gia nhập gã cho giá trừng phạt nào là là ShowSecondsInSystemClock
Bước 5: thừa nhận lưu ban chuột vào giá như trừng phạt lỡ đặng tạo, đổi thay Value data vách 1 rồi thừa nhận nút OK năng phím Enter.
nhận lưu ban chuột vào ví trừng trị vừa đặng tạo, đổi thay Value data thành 1 rồi dấn nút OK hoặc phím Enter
chung cuộc bạn chỉ cần Sign Out (đăng xuất) hay phát động lại máy tính nhằm đổi thay nhiều tiệm lực.
Kết trái sẽ nhằm như nào là.
hiện giây đồng xỏ xiên trên Taskbar Windows 10
giả dụ bạn muốn hiển thị lại như ban sơ là hiện thời và phút thì chỉ cần đổi thay giá như trừng trị trong suốt phần Value data (bước 5) từ 1 phai 0 là đặt.
hoặc cách lượm hơn là bạn có dạng vận chuyển đệp tin cậy tự động chỉnh sửa Regedit ở đây thắng đổi thay chỉ với một câu dấp chuột:
vận tải về xấp tin tưởng.# Regedit giúp hiện giờ/du giây với xâu trên que Taskbar
Link đề phòng
Lưu ý: Sau buổi bạn vận chuyển dận, cần giải kìm đệp tin tưởng. Muốn bây chừ thì thừa nhận ra xấp tin tưởng Hien giay tren trướng ho he thong.reg đang muốn ẩn giây thời nhấn ra xấp tin tưởng.# An giay tren trương ho he thong.reg ( giả dụ Windows đề nghị công nhận thời lựa Yes).
Muốn giờ thời thừa nhận ra xếp tin tưởng.# An giay tren dong ho he thong.reg đương muốn xô giây thì nhấn ra xấp tin An giay tren trương ho he thong.reg
chúi các bạn vách tiến đánh!!!