CÁCH rà kết liên GÃY 404 tặng WEBSITE
Đâu là cách rà soát kết liên gãy 404 biếu website một giản nhất? rắn chắc chắc chúng mỗ đều biết liên kết gãy giàu tác hại như ráng nà đối xử đồng website phải chẳng nà? Những người đương sử dụng WordPress đều có trạng thái còn dùng plugin Broken Link Checker nhằm hắn từ bỏ động lùng các liên kết bị tội 404 đặng bạn giàu trạng thái chữa hay xóa phứt. tuy rằng nhiên những người khác giò dùng WordPress thì sao? Và plugin Broken Link Checker rất tạ thế giỏi nguyên, bạn càng có lắm bài bác viết trong suốt website thì nó sẽ càng tạ thế giỏi nguyên hồi xử lý.
Tuy nhiên, việc từng các kết liên gãy trong website đừng phải hoàn trả tinh khoanh tay hoặc dùng các xích vụ giả đò phí tổn, nhưng mà ở đây tôi sẽ giới thiệu tới bạn 4 phương tiện nhiều thể giúp bạn lùng các kết liên gãy trong suốt website hoàn tinh miễn sao phí và không hình hưởng tới website.
Cách thẩm tra kết liên gãy 404 biếu website
1. Xenu Link Sleuth xem thêm: nap muc may in quan 5 Chất Lượng
Xenu nói xác thực hơn y là một công cụ bận lớp tuốt tuột kết liên mức một website bất kỳ chớ không trung nếu chỉ lắm chức hay là tầng kết liên bị thiếu sót 404. Cách thức hoạt động mực nó là crawl liên kết theo kiểu bắc cầu từ bỏ trang nào qua trang khác và ra vẻ thống kê hẹp đủ biếu bạn sau buổi y crawl đoạn. Tuy nhiên, vì crawl theo kiểu đấy do vậy phải website bạn nhiều lắm trang thời sẽ khá tắt nghỉ thời kì được ngơi crawl xong xuôi đó.
Cách soát liên kết gãy 404 cho website
Cách thẩm tra liên kết gãy 404 cho website
đại hồi phân phát hiện thời ra link bị 404, bạn có trạng thái ních chuột nếu vào ngơi rồi chọn URL Properties đặt tính toán link đấy nằm trong suốt trang nè đặt bạn biết.
2. ScreamingFrog Spider SEO
giả dụ Xenu chỉ lắm nhiệm vụ thâu thập liên kết mực tàu website rồi giả tảng về đồng các thuộc tính căn bản thời ScreamingFrog sẽ lắm vai trò như đơn phần mềm mỏng tương trợ SEO được hơn vì hắn nhiều thêm các chức năng phủ phục vụ việc SEO như phân tách các chỉ số mệnh mực tàu kết liên, rà soát liên kết, kiểm tra SEO Onpage,….
Cách thẩm tra kết liên gãy 404 tặng website ảnh 2
Phần mềm này Tuy miễn là phí mà nghỉ sẽ giới kì hạn bạn thu thập tối đa là 500 liên kết. nếu như bạn muốn dùng lắm hơn thời sẽ giả vờ chi phí là 99 bảng Anh mỗi một năm. mong chung nếu như bạn thứ yếu trêu chòng có vào ngơi thời cái giá như đấy giò nếu như là mắc hường.
3. LinkChecker
nếu bạn là đơn người sử dụng Linux thời lắm trạng thái dùng công cụ này phanh rà soát kết liên gãy, ngơi hỗ trợ rất giàu nền móng như Windows, Ubuntu, Linux (tương trợ command line) và thậm chí là bạn lắm thể gài hắn vào Web Server rồi sử dụng trên muôi trường web. hi vọng chung nếu như bạn đương nhiều đơn máy chủ lùng bạo thì có dạng gài cái này vô và rà biếu ngơi lẹ.
Cách rà liên kết gãy 404 biếu website hình 3
4. Google Webmaster Tools
Cách kiểm tra kết liên gãy 404 biếu website hình 4
ảnh website: giathuochapu.com
phương tiện Google Webmaster Tools thời quá thân thuộc rồi và hòng như chúng min dùng hắn mỗi ngày. Và trong suốt đó y giàu đơn tính tình hay là đấy là thâu thập và thống kê các kết liên bị tội lắm trong suốt website, bạn nhiều thể cỡ thấy hắn ở phần thâu thập kim ô liệu thần hồn -> tội lỗi thâu thập dữ liệu hồn.