Tivi Sony của bạn có thể hiển thị thông báo lỗi (Lỗi 400) trên màn hình khi xem YouTube, Phát sóng trực tiếp qua kênh ăng-ten/cáp/vệ tinh hoặc thông qua thiết bị HDMI đã kết nối. Ngoài ra, ứng dụng YouTube của bạn có thể không khởi chạy, hoặc kết nối mạng không được thiết lập. Những sự cố này không phải do lỗi Tivi.
xem thêm : Sua tivi tai long bien

Nếu bạn vẫn còn gặp phải những sự cố này, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện theo các bước dưới đây.

Làm thế nào để khắc phục sự cố?
Tôi sở hữu

Android TV của Sony
Smart TV của Sony


Android TV của Sony
Để khắc phục sự cố này, vui lòng xóa dữ liệu ứng dụng trên ứng dụng YouTube:

Chọn [HOME] > [Settings] (Cài đặt) > [Apps] (Ứng dụng)

Chọn [YouTube]

Chọn [Clear data] (Xóa dữ liệu) > [OK]xem thêm : Sua tivi tai long bienSmart TV của Sony
Để khắc phục sự cố này, hãy thực hiện các bước sau đây:

Đối với W9xxA, W8xxA, W7xxA, W6xxA, X90xxA, X85xxA, X95xxB, X90xxB, X85xxB, W9xxB, W8xxB, W7xxB, W7xxC và W6xxB

Khởi chạy các cài đặt trình duyệt và xóa tất cả cookie:
Chọn [Home]

Chọn [Application] / [Apps] (Ứng dụng)

Chọn [Internet Browser] (Trình duyệt Internet)

Chọn [Options] (Tùy chọn)

Chọn [Browser Settings] (Cài đặt trình duyệt)

Chọn [Delete all Cookies] (Xóa tất cả cookie)

Chọn [Yes] (Có)
xem thêm : Sua tivi tai long bien