Đồng hồ nhiệt độ Delta DTC là bộ điều khiển nhiệt độ có mạnh mẽ trong truyền thông RS485 với 2 ngõ ra, 2 alarm và 3 chế độ điều khiển PID, ON/OFF, Bằng tay.

Các chế độ điều khiển ngõ vào: PID, ON/OFF, bằng tay
2 nhóm ngõ ra với chế độ tự động chọn/điều chỉnh 2 nhóm thông số PID
Cho phép kết nối với nhiều loại cảm biến khác nhau (B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, TXK) và platinum RTD (PT100, JPT100), tín hiệu dòng (0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA), điện áp tuyến tính (0 ~ 5V, 0 ~ 10V) có thể chọn trên thông số cài đặt
Tích hợp 2 nhóm Alarm với 12 chế độ cho mỗi nhóm
LED hiển thị trạng thái
Tích hợp cổng truyền thông RS485 (Modbus ASCII, RTU, baud rate: 2,400 ~ 38,400)
Thời gian lấy mẫu của cảm biến (sensor) là 0.4giây/lần, đối với tín hiệc analog ngõ vào là 0.15giây/lần
Bộ điều khiển khả lập trình cho phép cài đặt 64 bộ nhiệt độ và thời gian điều khiển.