Trong công tác tuyển dụng, "đúng người, đúng việc" là một nguyên lý quan trọng hàng đầu bởi điều này thúc đẩy rất lớn đến thành tích làm việc của nhân viên, để sử dụng nguyên tắc này, doanh nghiệp phải có một chiến lược nhân sự toàn diện, trong đó có một chương trình tuyển dụng lao động tốt.

>> Xem thêm thông tin tuyển dụng tại: https://tuyendung24h.net.vn/


Chìa khóa giúp xây dựng thành công một chương trình tuyển dụng là tuân thủ một quy trình đã được công nhận cho từng vị trí mà doanh nghiệp cần tuyển dụng. Thông thường, một trình tự tuyển dụng có hiệu quả phải bao gồm các bước sau:

1. Xây dựng các bản bộc lộ công quá trình rõ ràng.

Những bản mô tả công quá trình phải có các nhiệm vụ đặt ra cho từng vị trí, kỹ năng chuyên môn mà ứng viên phải có, cá tính, phẩm chất quan trọng ứng viên cần có để hoàn thành nhiệm vụ và các kinh nghiệm riêng có của một ứng viên so với các ứng viên khác.

2. Soạn ra một mẫu hồ sơ thành công điển hình

Ngoài quá trình xây dựng các bản biểu đạt công việc, doanh nghiệp phải soạn ra một mẫu hồ sơ của một nhân viên thành công điển hình cho những vị trí chủ chốt - những vị trí vốn có ý nghĩa quyết định đối với việc áp dụng các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Chẳng hạn, doanh nghiệp bạn hiện có 20 nhân viên bán hàng. Trong số này, 4 người (20%) có thành tích tốt nhất, 12 có thành tích trung bình, còn lại là không có thành tích gì nổi bật. Nếu số nhân viên có thành tích nổi bật có thể tăng từ 20% lên 33% thì rất có ý nghĩa đối với kết quả hoạt động kinh doanh.

Để đạt được mục tiêu nói trên, bạn cần phải lập hồ sơ của tất cả các nhân viên trong phòng kinh doanh để xác định xem các người thuộc hàng "top" khác với các nhân viên bình thường ở những điểm nào. Với những thông tin này, bạn có thể xây dựng được một hồ sơ mẫu thành công điển hình để tuyển dụng các người có chức năng thành công cao nhất ở một vị trí nào đó.

3. Phác thảo quảng cáo tuyển dụng

Miêu tả vị trí cần tuyển dụng và các đề xuất đặt ra cho ứng viên. mặc dù trên thực tế có không ít ứng viên bỏ qua các thông tin này, cứ "tự nhiên" nộp đơn xin việc không cần suy nghĩ, thì quá trình thể hiện công quá trình và yêu cầu đặt ra cho ứng viên trên quảng cáo tuyển dụng sẽ giúp giảm bớt số hồ sơ xin quá trình không đặt yêu cầu gửi đến doanh nghiệp.

4. Đăng quảng cáo tuyển dụng trên các phương tiện có chức năng tiếp cận với các ứng viên tiềm năng nhiều nhất

Theo khuynh hướng bây giờ, Internet đang trở thành công cụ mạnh nhất cho những quảng cáo tuyển dụng. bên cạnh đó, quảng cáo trên các bản chuyên ngành và các tờ báo địa phương đôi khi cũng có công dụng rất tốt.

5. Xây dựng những câu hỏi sơ tuyển qua điện thoại

Việc soạn ra những câu hỏi sơ tuyển qua điện thoại giúp doanh nghiệp nhanh chóng xác định được các ứng viên đạt đề nghị và loại bỏ những ứng viên không đạt đề nghị.

6. Xem xét những lý lịch (resume, C.V) của ứng viên và xác định các ứng viên hay nhất

Số hồ sơ xin việc nhận được đôi khi vượt qua ước tính của doanh nghiệp. Trong quá trình xem xét những hồ sơ này, hãy xác định đâu là các điểm doanh nghiệp cần tìm xét về kinh nghiệm, trình độ học vấn, kỹ năng làm việc. quá trình làm này sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng xác định được những ứng viên tiềm năng.

7. Sơ vấn những ứng viên qua điện thoại

Sau khi đã rút ngắn danh sách các ứng viên tiềm năng thông qua việc xem xét hồ sơ việc làm tiếp theo là bạn nên gọi điện thoại để sơ vấn những ứng viên này nhằm rút ngắn Không những vậy số ứng viên đã đạt yêu cầu qua việc xem xét hồ sơ. những bảng câu hỏi cần phải nhất quán, kể cả trong giai đoạn này lẫn giai đoạn phỏng vấn trực tiếp, nhằm đảm bảo tính công bằng trong biện pháp đánh giá ứng viên.

8. Lựa chọn ứng viên để đánh giá

Dựa trên những câu trả lời của ứng viên thông qua các cuộc sơ vấn bằng điện thoại, doanh nghiệp có thể chọn lựa ra những ứng viên đạt đề nghị hay nhất cho bước kế tiếp của quá trình tuyển dụng.

9. Kiểm tra kỹ năng và phẩm chất của các ứng viên tiềm năng thông qua những công cụ đánh giá đã được công nhận

Ở những bước trên, doanh nghiệp chưa thể hiểu nhiều về ứng viên. bởi vì vậy, cần phải có một công cụ đánh giá đáng tin cậy nhằm phân tích các điểm mạnh thuộc về tư duy và cách thức ứng xử của ứng viên. Chẳng hạn, thông qua một bài kiểm tra, doanh nghiệp có thể biết được ứng viên là người cẩn thận hoặc cẩu thả, hướng nội hoặc hướng ngoại, dễ chịu hoặc khó nhượng bộ, cởi mở với những ý tưởng mới hoặc là người bảo thủ... Thông qua hồ sơ mẫu thành công điển hình, doanh nghiệp có thể xác định những phẩm chất nào là quan trọng đối với một vị trí nào đó. những bài kiểm tra có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua Internet. Kết quả của những bài kiểm tra này sẽ là căn cứ mời các ứng viên đạt đề xuất tham dự phỏng vấn.

10. Lên các cuộc hẹn phỏng vấn và áp dụng phỏng vấn

Trong bước này, doanh nghiệp nên dựa trên một bảng câu hỏi gồm từ 10 - 12 câu hỏi thống nhất làm cơ sở để đánh giá những ứng viên.

11. Lựa chọn ứng viên

Quá trình chọn lựa thường được dựa trên những hồ sơ mẫu của những cá nhân thành công điển hình.

12. Vận dụng kiểm tra việc làm quá trình hoặc học tập trước đây của ứng viên

Nhằm phát hiện ra các vấn đề mà ứng viên chưa biểu hiện ra trong những cuộc phỏng vấn và thi tuyển.

13. Gửi thư chào việc (offer) cho ứng viên

Những thông tin thu thập được trong việc phỏng vấn sẽ giúp doanh nghiệp có những cơ sở để xác định mức lương bổng cũng như những chương trình đào tạo cần thiết cho ứng viên được tuyển dụng.