Chọn quạt trần kdk đúng cách không chỉ xem xét màu sắc, mà để đạt hiệu quả tối đa, cần bổ sung kích thước phòng

- Bước đầu: Quyết định nơi muốn lắp đặt quạt trần. Hầu hết quạt trần được đặt ở chính giữa, cho phép không khí lưu thông suốt trong cả căn phòng. Thế nhưng, các phòng lớn hơn có thể lắp đặt 2 chiếc quạt trần cho luồng không khí mạnh nhất. Vì lý do an toàn, tuyệt đối không lắp đặt quạt trên trần tại vị trí có giường

- Bước 2: Hãy chú ý các yếu tố khác của phòng

Kích thước:

[size=5]Quạt trần 80 cm phù hợp cho phòng dưới 6 m2 (phòng đựng quần áo