Mỗi lãnh đạo của Apple nhận được gói thưởng RSUs sẽ có 193.469 cổ phiếu thông thường, với trị giá quy đổi hiện tại tương đương là 31 triệu USD.

Một số Giám đốc điều hành của Apple, bao gồm cả Giám đốc tiếp thị Phil Schiller và Giám đốc bán lẻ Angela Ahrendts, đã nhận được gói cổ phiếu hạn chế Restricted Stock Units (RSUs). Tuy nhiên, gói RSUs cho tới năm tài chính 2022 mới có thể chuyển nhượng được.

Các giám đốc điều hành khác cũng nhận được gói cổ phiếu đặc biệt này, bao gồm Giám đốc dịch vụ Eddy Cue, Giám đốc tài chính Luca Maestri, Giám đốc kỹ thuật phần cứng Dan Riccio, Giám đốc công nghệ phần cứng Johny Srouji, và Giám đốc điều hành hoạt động Jeffrey Williams.

Nguồn tin cho biết, tổng cộng 128.584 đơn vị RSUs đã được trao cho các thành thuộc Hội đồng quản trị của Apple. Đợt 1 diễn ra vào ngày 01/10 vừa qua, 64.885 đơn vị RSUs đã được trao và 63.699 RSUs đã trao vào đợt 2 (ngày 15/10). Các gói cổ phiếu hạn chế RSUs là các ưu đãi dành để khuyến khích các thành viên cao cấp của hãng.
>> iPhone 6s plus cũ - http://didongthongminh.vn/apple/ipho...-99-p1883.html
Gói ưu đãi cổ phiếu được đưa ra vào ngày 1/10 dựa trên tổng lợi nhuận của Apple kể từ ngày đầu tiên của năm tài chính 2018 đến ngày cuối cùng của năm tài chính 2020. Tùy thuộc vào chia cổ phần của Apple, 200% trong số 64.885 đơn vị RSUs sẽ thuộc quyền sở hữu của những nhà quản lý may mắn. Các RSUs được trao vào ngày 15/10 được dựa trên thời gian tiếp tục làm việc với Apple và sẽ có số tiền tương đương trong ba kỳ, ngày 1/4/2020, 2021 và 2022.

Theo nhận định của các chuyên gia Phố Wall về cổ phiếu của Apple, mỗi lãnh đạo công ty nhận được gói thưởng RSUs sẽ có 193.469 cổ phiếu thông thường, với trị giá quy đổi hiện tại tương đương là 31 triệu USD.
>> iPhone 6S cũ - http://didongthongminh.vn/apple/ipho...-99-p1882.html
Tuy nhiên, với gói ưu đãi được tung ra vào năm 2014, số ứng cử viên đã không nhận được phần thưởng này, bởi vì cổ phiếu của Apple không xếp vị trí thứ 85 theo chỉ sổ Standard & Poor's 500. Đây cũng là một điều kiện để giải thưởng được giao đầy đủ.