Như đã đề cập ở trên, khi tạo ra một chiến lược SEO, bạn nên nghĩ rằng vượt ra ngoài SEO. Thuật ngữ “Chiến lược SEO” có thể gây nhầm lẫn vì những gì chúng tôi thực sự muốn nói là thiết lập một chiến lược tiếp thị Internet tổng thể hoặc thậm chí tốt hơn một chiến lược tiếp thị kỹ thuật số.

Bạn nên thực hiện chính xác những gì tôi nói “trở lại vấn đề cơ bản”, tức là quay lại các quy tắc cơ bản về SEO và làm việc với các tiêu đề, mô tả, cấu trúc URL và tất cả những mục mà chúng tôi cho là không quan trọng nhưng đóng một vai trò rất lớn.

Xem thêm các bài viết của chúng tôi tại https://azaseo.com/vi/tin-tuc/nhung-...-vu-seo-top-1/

Từ kinh nghiệm của tôi cách tốt nhất là sử dụng danh mục SEO Audit sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình và tạo ra một kế hoạch hành động rõ ràng ở cuối bài viết đó.
Một trong những lý do có thể khiến chiến lược SEO của bạn thất bại là các yếu tố bên ngoài ngăn cản không cho chiến dịch thành công.

Xem thêm các bài viết của chúng tôi tại https://azaseo.com/vi/tin-tuc/nghe-t...anh-trong-seo/

Để cụ thể hơn, nếu trong suốt thời gian sử dụng tên miền của bạn, bạn đã vi phạm bất kỳ nguyên tắc quản trị trang web của Google nào dẫn tới hình phạt thủ công hoặc hình phạt theo thuật toán khiến chiến lược SEO của bạn chưa thực hiện được.
Xem thêm các bài viết của chúng tôi tại https://azaseo.com/vi/tin-tuc/nen-ch...y-seo-tu-khoa/


Trước tiên bạn cần phải chắc chắn rằng hành động khắc phục được thực hiện để loại bỏ bất kỳ hình phạt từ tên miền của bạn và sau đó tiếp tục với kế hoạch dài hạn của bạn.
Ví dụ: nếu bạn đang xây dựng liên kết bằng cách mua các gói liên kết hoặc trao đổi liên kết với các quản trị web khác thì có lẽ bạn đã bị Panda hoặc Penguin đánh và thứ hạng của bạn đã giảm. Trong những trường hợp như vậy, trước tiên bạn nên xóa bất kỳ liên kết bất thường bằng cách yêu cầu các quản trị viên web khác loại bỏ chúng hoặc bằng cách sử dụng công cụ từ chối liên kết của Google và sau đó bắt đầu với SEO lại một lần nữa.