Quá trình xây dựng của cỏ nhân tạo bao nhiêu tuổi? Các bước xây dựng của cỏ nhân tạo là bao nhiêu tuổi? Cỏ nhân tạo thay vì làm thế nào để vừa nhanh vừa thêm kiêm chi phí? Làm thế nào để thực hiện các sân bóng đá cỏ nhân tạo có tuổi?
Xây dựng nhân tạo cỏ sân bóng đá từ bóng đá mới, có rất nhiều bài viết của cỏ nhân tạo tiền thưởng thanh đã viết và được đề cập trong quá trình xây dựng mà bóng của mình đã viết khá chi tiết, sau nhân tạo cỏ thưởng thanh xin vui lòng giữ văn bản quá trình xây dựng của cỏ nhân tạo.
1. Peel các bước cỏ nhân tạo, xem chi tiết tại phần lột cỏ nhân tạo trong thể hiện thành công bài viết trình của lột cỏ cho biết thêm chi tiết làm thế nào để thực hiện.
-Mặc dù bóc cỏ bằng phương pháp nào được nhà đầu tư cần phải chú ý đến việc xác định kích thước của mình thảm cỏ nhân tạo thay đổi kế hoạch của mình thực hiện là phù hợp với khu vực tôi cần phải làm?

[ center;] [/ center;]
-Xây dựng nền tảng, ghi chú nền tảng cần thiết thực hiện chắc chắn là xây dựng một nền bóng đá mới, cần thiết cho bóng đá; (làm mới dưới nền tảng).
+ Xác định, định hướng, định hướng các khu vực bóng (nếu nền tảng mới làm) như căng tin, bán xe ô tô vựcđể cho khách hàng để chơi.
+ Xây dựng và San lấp đất đất hữu cơ lớp đất nèn loại bỏ và lu.
+ Cơ sở, San lấp mặt bằng cơ sở, lu nèn nền cơ bản
+ Xây dựng hệ thống cột điện, Hệ thống thoát nước và hoàn hảo chúng trước khi bóng đá phẳng mặt dải Mahjong tạo ra.
+ Cán cân lĩnh vực phẳng bề mặt sáng tạo.
⇒ Các khảo sát kỹ lưỡng hơn trong đọctham sẽ có quá trình xây dựng của sân cỏ nhân tạo để hiểu rõ hơn làm thế nào để thực hiện từng giai đoạn của nền tảng mục trên thanh tiền thưởng này chỉ hướng dẫn các làm thế nào để làm mỗi giai đoạn chứ không phải là đi sâu vào làm thế nào để thực hiện và kiểm tra nền thấp hơn.


[ center;] [/ center;]
⇒ Này bước và bước tước cỏ tiến hành đồng thời tại cùng một thời gian nhất có thể và sẽ kiêm thực hiện thời gian.
-Bóc cỏ đánh dấu các bãi cỏ; tránh bong tróc cỏ bừa bãi, nên không mua cỏ có hàng tồn kho mà không dáu trật tự. Tất cả điều này sẽ chi phí khi trở lại dải cỏ ra khỏi chủ sở hữu mới, và dành thời gian để xây dựng thời Đông cỏ nhân tạo sân vườn sẽ là chắp vá không phải là vị trí chính xác dẫn đến thiếu cỏ quá nhiều.
-Cuộn cỏ theo từng vị trí được đánh dấu và chờ đợi cho các xe tải chuyển về xây dựng.
2. Di chuyển cỏ trên các đài kỷ niệm:
-Sắp xếp cỏ theo vị trí của từng khu vực được đánh dấu.
-Được sử dụng xe tải cẩu, xe tự hành trên các công trình.
-Đặt cỏ theo vị trí được đánh dấu và gấp lại dọc theo vị trí theo chiều dọc năm trên cỏ.


3. Cuộn cỏ ở vị trí xây dựng:
-Cuộn cỏ tại địa điểm thực hiện,
-Chỉnh sửa cỏ cho tấm cỏ đúng vị trí và kéo thảm trải dài giúp số ít.
-Cắt tỉa cỏ để cạnh khớp với nhau.
4. Dán cố định thảm cỏ với nhau.
5. Đối với cát và cát như mới cỏ cát tỏa sáng. Đối với the amount of cát làm thế nào để đạt tất cả các sợi của cỏ và cỏ dài sợi để duy trì ít nhất 1, 5 cm
6. Đối với cao su, cao su trên phụ thuộc vào các sợi cỏ còn lại và chất xơ cấp đã làm tốt hay không. Điều này nên gọi là tham khảo ý kiến của các chuyên gia kỹ thuật trong nhân tạo turf
7. bóng làm sạch và đưa vào sử dụng.